Donation

Vi værdsætter din donation og informerer løbende hvad pengene bliver brugt til.

DONÉR TIL UDSATTE DYR
I IND-OG UDLAND

MobilePay: 30 30 12 02

Konto: 9889 - 232212

BIC/SWIFT: SWESDK22

IBAN: DK0598890000232212

HVEM STØTTER DU?

ODSHERREDS KATTEHJÆLP

ALEX SHELTER • RUMÆNIEN

KARLA SHELTER • BOSNIEN

Du er også med til at støtte hjemløses hunde og danske omplaceringshunde.

Vi har følgende indsamlinger åbne nu:
• KARLA SHELTER: Alle indsamlinger til hundehjemmet "Karla Shelter" er registreret med betaling på 1.100 kr. via Indsamlingsnævnet.
 
• UDSTØDTE KATTE I DANMARK: Alle indsamlinger ved udsatte katte i Danmark er registreret med betaling på 1.100 kr. via Indsamlingsnævnet.
 
• UDSATTE DYR I EUROPA, DANMARK OG ASIEN: Alle indsamlinger ved udsatte dyr i Europa og Asien er registreret med betaling på 1.100 kr. via Indsamlingsnævnet. Denne indsamling vælger vi selv de mest akutte steder i Europa eller Asien.

DET SIGER NOGLE AF VORES DONATIONSMODTAGERE

VI HAR FÅET STØTTE FRA BL.A.

NOGLE AF VORES INDSAMLINGER PÅ GADEN

STIL SPØRGSMÅL TIL DONATION

Hvis du har spørgsmål til vores donationer kan du gøre det her. Husk at fortælle hvilken indsamling det drejer sig om.